لذت مطالعه کودک بمناسبت هفته كتاب

چند راهکار

 

مرتب به کتابخانه سربزنيد

حتي اگر کودکانتان هنوز خواندن بلد نيستند، متوجه خواهند شد که اين امر براي شما اهميت دارد. آنها را در کتابخانه اي ثبت نام کنيد تا کارتي با نام خود داشته باشند و آنها را به استفاده از اين کارت تشويق نمائيد. مسئولين کتابخانه ها مي توانند آنها را در انتخاب کتاب هاي مورد علاقه شان و نويسندگاني که متناسب سنين آنان هستند، کمک کنند.

 

يکشنبه 16/2/1386 - 7:13
پسندیدم 0
UserName