تولد حضرت مهدى
 

مرحوم شيخ صدوق، در كتاب ارزشمند خويش (3) از «حكيمه» دخت گرانقدر امام جواد  عليه السلام  آورده است كه: يازدهمين  امام نور

ـــــــــــــــــــــ

 (1) وفيات الاعيان: ص 176

(2) ينابيع المودة:    449 ـ 452 چاپ ايران

(3) كمال الدين ص 424

حضرت  عسكرى عليه السلام پيام رسانى بسوى من گسيل داشت و مرا به خانه خويش فراخواند.

هنگامى كه وارد شدم فرمود: «عمه جان! افطار امشب را نزد ما باش چرا كه امشب، شب مبارك پانزدهم شعبان است و در چنين شبى خداوند، جهان را به نور وجود حجت خويش، روشن خواهد ساخت.»

در روايت ديگرى آمده است كه فرمود: «در چنين شبى، حضرت مهدى  عليه السلام ديده به جهان خواهد گشود. همو كه خداوند زمين راپس از مردنش به دست او و با ظهور او زنده و پرطراوات خواهد ساخت.»

پرسيدم «سرورم! مادر او كيست؟»

فرمود: «نرجس: بانوى بانوان.»

گفتم «فدايت گردم! من در او هيچ نشان و اثرى از آنچه نويد مى دهيد، نمى بينم.»

فرمود: «حقيقت همان است كه گفتم، آماده باش!»

پس از اين گفتگو به خانه «نرجس» آمدم.

آن وجود گرانمايه به عنوان تجليل و احترام از من، پيش آمد تا كفشهاى مرا درآورد و مرا تكريم كند كه در پاسخ احترام او گفتم: «از اين پس، شما سرور من و سرور خاندانم خواهيد بود.»

او از سخن من شگفت زده شد و گفت: «عمه جان! چگونه ممكن است درحالى كه شما دختر امام، خواهر امام و عمّه امام هستيد و خود بانويى انديشمند و پرواپيشه و بادرايت و من خدمتگزار شما هستم.»

حضرت عسكرى  عليه السلام  گفتگوى ما را شنيد و فرمود: «عمّه جان! خداوند به شما پاداش نيك عنايت فرمايد.»
يکشنبه 16/2/1386 - 7:11
پسندیدم 0
UserName