درکوهپایه های عشق
توسط : moshke khotan
هیچگاه نگذار
درکوهپایه های عشق کسی دستت رابگیرد
که احساس می کنی درارتفاعات ان را رها خواهد کرد.
يکشنبه 16/2/1386 - 1:2
پسندیدم 0
UserName