جوانمرد باشیم
توسط : zhoolideh
 

پنهان داشتن سختيها از جوانمردي است.

                                                          حضرت امير ( ع )
يکشنبه 16/2/1386 - 0:18
پسندیدم 0
UserName