نظر شما چیه؟
توسط : moshke khotan
 

من میگم عمر ما کوتاهتر از اونه که برنجونیم یا برنجیم.نظر شما چیه؟

يکشنبه 16/2/1386 - 0:6
پسندیدم 0
UserName