آسمون خراب شد سر ما
توسط : moshke khotan
 

دیدی آسمون خراب شد سر ما

غصه شد وصله بال و پر ما

حالا تو سایه نشینی مثل من

خوابهای ابری می بینی مثل من

چقدر اینجا می خوریم خون جگر

کبوتر عصاتو بندازو بپر...

شنبه 15/2/1386 - 23:59
پسندیدم 0
UserName