به فيل ماده اي كه مراقب گله ي فيل هاست چه مي گويند؟
توسط : 565656
مادر سالار كه مسئول ايمني گله است.
شنبه 15/2/1386 - 20:10
پسندیدم 0
UserName