در آينه انتظار
توسط : MAHMOUD


شعر از استاد عليرضا قزوه

ندبه خوانيم تو را هر سحر آدينه
تو كدام آينه ای ؟ صل علی آيينه

تو كدام آينه ای ، ای شرف الشمس غريب
كه زد از دوری ديدار تو چشمم پينه

از همه آينه ها چشم رها كرده تری
می زنند آينه ها سنگ تو را بر سينه

دادخواه پسر هجدهم كاوه كجاست؟
كه بگيرد به كف اش پرچمی از چرمينه

لوح محفوظ خدا! آينگی كن يك صبح
كه جهان پر شده از آتش و كفر و كينه

در همه آينه ها نام تو را كاشته ايم
ندبه خوانيم تو را هر سحر آدينه
شنبه 15/2/1386 - 18:57
پسندیدم 0
UserName