قالت فاطمة (ع ) : إن أبي ( صلي الله عليه و آله ) نظر إلي علي (ع ) و قال : هذا و شيعته في الجنة .
توسط : MAHMOUD
روزي پدرم (كه درود خدا براو و خاندانش باد ) رو به علي (ع) كرد و گفت اين مرد و پيروانش در بهشتند
شنبه 15/2/1386 - 18:53
پسندیدم 0
UserName