خدایا اینها را از من بگیر!
توسط : MAHMOUD

اي كاش به قول استاد مطهري از خداوند هميشه نمي خواستيم كه چيزهايي را به ما بدهد و بعضي وقت ها از خدا ميخواستيم كه بعضي از چيزها را از ما بگيرد مثل كبر ، افكار بد ، حس دنيا پرستي ، حس بدخواهي و عيب جويي و.......

        

شنبه 15/2/1386 - 18:38
پسندیدم 0
UserName