دوست داري پيغمبر شفاعتت كنه؟!
توسط : omid348

  رسول خداحضرت محمد (كه درود خدا بر او وخاندانش باد)فرمود:«چهار نفرهستند كه من در قيامت شفيع آنها هستم اگر چه  گناه همه اهل زمين را نزد من بياورند،(1)ياري كننده خاندانم(2)برآورنده حاجت آنها وقتي كه بيچاره شوند(3)كسي كه با دل وزبان آنها را دوست بدارد و(4)كسي كه از آنها به دست خود دفاع كند. »

                                    بر گرفته از خصال شيخ صدوق

خدا يا به ما توفيق آن را بده . آمين                                                            

شنبه 15/2/1386 - 18:10
پسندیدم 0
UserName