دانش آموزان دست ها بالا
توسط : fn_400

امیدوارم برای امتحانات پایانی آماده شده باشید.

یک متخصص تغذیه می گویید :خوردن یک عدد (خرما) قبل ازامتحان به شما آرامش  می دهد چون خرما کلی پتاسیم و کلر و کلسیم دارد که به شما آرامش و استرس را از شما دور می کند.

قسمت لطیفه.......................................................................................

یک روز مادری کله پاچه درست می کند

به بچه اش می گویید:حسن چشم برات بزارم

حسن :آخ جان قایم باشک...

شنبه 15/2/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName