◄◄◄(چقدر سخته)►►►
توسط : morteza_1362

چه قدر سخته تو چشماي کسي که تمام
عشقت رو ازت دزديد و به جاش يه زخم هميشگي
رو به قلبت  هديه داد زل بزني و به
 جاي اينکه لبريز کينه و نفرت شي‌ حس کني هنوزم دوسش داري
چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به
 ديواري تکيه بدي که يه بار زير آوار غرورش همه وجودت له شده....

چه قدر سخته تو خيالت ساعتها باهاش حرف بزني اما وقتي ديديش هيچ چيزي جز سلام

نتوني بگي....

چه قدر سخته وقتي پشتت بهشه دونه هاي اشک گونه هاتو خيس کنه اما مجبور

 باشي بخندي تا نفهمه هنوزم دوسش داري.......چه قدر سخته

شنبه 15/2/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName