(بچه شوید) تا استرس از شما دور شود
توسط : fn_400

وقتی استرس تمام وجود شما را پرکرده است سری به دنیای بچگی تان بزنید یک مداد شمعی بردارید و نقاشی بکشید ویا کارتون بچگانه ای نگاه کنید ( اصلا به سرتان نزده .امتحان کنید و به گفته دیگران توجه نکنید)  

این بهترین راه نابودی استرس می باشد

قسمت لطیفه....................................................................

یک روز معلمی به بچه ها درس فیزیک می ده

معلم :بچه ها فهمید؟

حمید : پای تخته آمده و می نویسد.......آقا این که گفتید یعنی چه؟؟

بچه ها حله؟

معلم :یعنی تو نمی فهمی حسن؟؟؟برو بشین حسن.

شنبه 15/2/1386 - 16:7
پسندیدم 0
UserName