نمی دانم چرا این گونه است ؟
توسط : morteza_1362

نمی دانم چرا این گونه است ؟

وقتی نگاه عاشق کسی به توست

می بینی اما دلت بسته به مهر دیگری است .

بی اعتنا می گذری و عاشقانه به کسی می نگری ...

که دلش پیش تو نیست !!!

شنبه 15/2/1386 - 15:56
پسندیدم 0
UserName