كلام معصوم
توسط : یاكریم

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايد:

سه چيز است كه در هر كه باشد،خدا حساب را بر او آسان گيرد و وي را به اقتضاي رحمت خود به بهشت درآورد؛عطا به آن كس كه تو رامحروم كرده،عفو آن كس كه بر تو ستم روا داشته و پيوند با آن كس كه از تو بريده است.

                                                                                       نهج الفصاحه،حديث 1277

شنبه 15/2/1386 - 15:44
پسندیدم 0
UserName