نصیحتی قدیمی و تکراری ولی جالب
توسط : ma_nateghi
گل حتی ته کفش کسی را که لگدش می کند هم خوشبو می کند
شنبه 15/2/1386 - 15:43
پسندیدم 0
UserName