برای آمدن فردا عجله داری ؟
توسط : ma_nateghi
شتاب برای رسیدن به فردا امروزت را تباه می کند.
شنبه 15/2/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName