سخني از غريبه
توسط : یاكریم

براي اين كه تغييري ارزش واقعي داشته باشد بايست پايدار و ماندگار باشد.

آنتوني رابينز          

شنبه 15/2/1386 - 15:7
پسندیدم 0
UserName