بالاترين ارزش
توسط : یاكریم

بالاترين ارزش براي انسان اين است كه راهي به شناخت خويش پيدا كند.

                                      امام علي (ع)

شنبه 15/2/1386 - 15:0
پسندیدم 0
UserName