حافظ
توسط : یاكریم

چرا نه در پي عزم ديار خود باشم

چرا نه خاك سر كوي يار خود باشم

غم غريبي و غربت چو بر نمي تابم

به شهر خود روم و شهريار خود باشم

شنبه 15/2/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName