كلام معصوم
توسط : یاكریم

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايد:

بهترين چيزي كه انسان پس از مرگ از خود باقي مي گذارد سه چيز است؛فرزند پارسا كه براي او دعا كند،صدقه جاري كه پاداش آن به او رسد و دانشي كه پس از وي از آن بهره مند شوند.

                                                                                       نهج الفصاحه،حديث 1531

شنبه 15/2/1386 - 14:53
پسندیدم 0
UserName