چرا پلک می زنیم؟
توسط : fn_400

 زیرا وقتی یک جسم خارجی به چشم ما نزدیک می شود پلک ما بسته و از چشم محافظت می کند.

پلک ها از ورود گرد و غبار جلوگیری می کنند .هنگام پلک زدن مایع اشک در سطح  چشم پخش می شود و چشم را مرطوب می کند ما بطور متوسط هر 6 ثانیه یک بار پلک می زنیم و این کار در حالت طبیعی بدون اراده صورت می گیرد.

قسمت لطیفه.....................................................................

کبوتر فروشی یک از کبوتراش فرار می کنه

آگهی می ده: ((بیه بیه بیه))

شنبه 15/2/1386 - 13:47
پسندیدم 0
UserName