راهكار وحدت سياسى جهان اسلام در انديشه امام خمينى‏رحمه الله 5
 

مرحله دوم: تعميم و تعميق نظام فكرى و ايجاد باورهاى جهان مشمول

                          ب: سياسى - علمى

بر مبناى استراتژى امام خمينى; پس از توسعه فعاليت‏هاى سازمان‏يافته فكرى - فرهنگى كه طى آن، مسير وهدف مبارزه به خوبى مشخص گرديده و همبستگى چندجانبه معنوى در جوامع تا حدودى شكل گرفته است و هم‏چنين انسان مسلمان به منزلت انسانى و فردى و هويت دينى و ملى خود آگاه گشته است، زمان براى آغاز فاز دوم مبارزه يعنى فعاليت‏هاى سياسى - عملى به تدريح فرا مى‏رسد. در مقطع مبارزه سياسى - عملى، مراحل متعددى به‏عنوان روش مبارزه در انديشه امام مطرح شده است، كه مجموعا در دو سطح قابل مطالعه است: سطح دولت‏ها و سطح ملت‏ها.

شنبه 15/2/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName