چرا پس از پرخوری خوابمان می گیرد؟
توسط : fn_400

حدود 5 لیتر خون در بدن انسان بالغ وجود دارد.میزان خونی که در قسمت های مختلف بدن وجود دارد یکسان نیست.پس از خوردن غذا به مقدار زیاد دستگاه گوارش برای هضم غذا و جذب مواد غذایی به خون بیش تری احتیاج دارد به همین دلیل خون بیش تری برای دستگاه گوارش لازم است در این حالت خون کمتری به مغز می رسد و ما احساس خواب آلودگی می کنید.

قسمت لطیفه..................................................................

میزبان : سفارش بدم غذا از بیرون بیارن یا منتظر می شوید شام آماده

شه؟

مهمان:سفارش بدید غذا بیارن تا وقتی شام آماده می شه....

شنبه 15/2/1386 - 13:37
پسندیدم 0
UserName