امام حسن عسگري ( ع )
 

       موقعيت امام حسن

بااينكه دستگاه خلافت اجازه نمي داد مردم به راحتي با امام ملاقات كنند ‚ حضرت محبوب قلوب  همة مسلمانان  ‚ اعم  از شيعه  وغير  شيعه بود0 در روايتي كه بيشتر  مورخان آنرا نقل كرده اند ‚ از احمد بن  عبيدالله  خاقان ـ‌كه  زماني مسوليت  خراج قم بر عهده وي بود  و دشمني شديدي نسبت به خاندان پيامبر  و مردم قم داشت ـ نقل شده است كه گفت : من  هيچ مردي  از علويان را چون حسن بن علي عسگري ( ع ) در سامرا نديدم و نشنيده بودم كه اين چنين  در وقار و عفاف  وزيركي  باشد‚  به طوري كه او را بر بزرگان  ‚ ‌اميران ‚ وزيران و منشيان برتري ميدادند 0 سپس ميگويد :روزي  من بالاي سر پدرم ( عبيدالله  خاقان وزير معتمد عباسي ) ايستاده بودم ‚  آن  روز پدرم  براي ديدار  با مردم   مجلس داشت 0 يكي از حاجيان وارد شد و به پدرم گفت: (( ابن الرضا( امام حسن عسگري ) در دم ايستاده  است)) پدرم گفت  : به او اجازه  ورود بدهيد 0 او وارد شد ‚ وقتي  پدرم او را ديد  چند قدم به  سمت او رفت ـ كاري كه نديده بودم  با هيچ كس ‚ حتي  با اميران  و حكمرانان بزرگ كرده  باشد ـ  وقتي  نزديك او شد ‚  او را در آغوش  كشيد و صورت  و پيشاني او را بوسيد  ‚‌آنگاه  دست او را گرفت و برجاي خود نشاند  0 پدرم  روبروي او نشست و با او  به گفتگو   پرداخت 0  او را با كنيه (  به علامت احترام )خطاب مي كرد و با جمله (( پدر ومادرم به فدايت  ))  با او  سخن مي گفت 0  شب هنگام از پدرم  پرسيدم ‚‌آن كه امروز  اين چنين  نسبت به او  فروتني  مي كردي  چه كسي بود ؟  پدرم گفت :  او ابن الرضا ‚  پيشواي  رافضيان (‌شيعيان )  است 0 آنگاه ادامه داد :‌اي  فرزندم  اگر خلافت  از دست بني العباس بيرون  رود  هيچ كس  براي  خلافت  در بين  بني هاشم از او سزاوارتر نيست 0 او به  خاطر  فضل ‚ صيانت نفس ‚ زهد ‚ عبادت و اخلاق نيكو شايسته خلافت است 0  پدر او مرد بزرگوار ‚‌عاقل ‌‚  نيكوكار و فاضلي بود0

شنبه 15/2/1386 - 13:21
پسندیدم 0
UserName