برای دور کردن پشه از روی بدن باید چه کنیم؟
توسط : fn_400
 

 برای دور کردن پشه از روی بدن باید کمی لیمو ترش به دست و پای خود بمالید.

جلوگیری: پشه ها نور آبی و قرمز را دوست دارند               

از بدن خود محافظت کنید .

شنبه 15/2/1386 - 13:14
پسندیدم 0
UserName