من كشته گريه ام
توسط : سیدحسنی
از امام جعفرصادق(ع) نقل گرديده است كه فرمود:حسين(ع) فرمود: من كشته گريه ام، زيرا مرا در پريشاني كشتند و سزاوار است بر من كه هيچ فرد پريشاني، نزدم نيايد مگر آنكه خداوند او را با دل شاد بسوي خانواده اش برگرداند.فقط میتونیم بگیم یاحسین تقدیم به بخش مذهبی
شنبه 15/2/1386 - 13:8
پسندیدم 0
UserName