چگونه باید NTFS را FAT32 تبدیل کنم.فوری.
توسط : AFCENTER

کمک کنید : چگونه باید درایوی با فرمت NTFS را بدون پاک شدن اطلاعاتم به FAT32 تبدیل کنم با تشکر

شنبه 15/2/1386 - 12:20
پسندیدم 0
UserName