من به دو چيز عشق مي ورزم...
توسط : goolrooz2
    من به دو چيز عشق مي ورزم يكي تو و ديگري وجود تو به دو چيزاعتقاد دارم يكي خدا وديگري تو من در اين دنيا دو چيز ميخواهم يكي تو وديگري خوشبختي تو من اين دنيا را براي دو چيز ميخواهم يكي تو وديگري براي با تو موندن تا هميشه دوستت دارم.
شنبه 15/2/1386 - 12:15
پسندیدم 0
UserName