حق الله

 

امام سجاد(ع) مي فرمايند:

و اما حق بزرگ خدا بر تو آنست كه او را بندگي نموده و هيچ موجودي را شريك او قرار ندهي كه اگر خالصانه چنين نمودي،خداوند بر خود لازم نموده است كه امور دنيا و آخرت تو را تامين و آنچه از دنيا و آخرت مي پسندي برايت حفظ نمائيد.

رساله حقوق

شنبه 15/2/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName