حديث...
توسط : ali_ 110
پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم می فرمايد:
پنج چيز را پيش از پنج چيز غنيمت شمار: زندگی را پيش از مرگ، صحت را پيش از بيماری، فراغت را پيش از اشتغال، جوانی را پيش از پيری و ثروت را پيش از نيازمندی .
شنبه 15/2/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName