زندگی
توسط : اشك يخي

زندگی انچه زیسته ایم نیست بلکه چیزیست که به یاد می اوریم تا روایتش کنیم

شنبه 15/2/1386 - 10:15
پسندیدم 0
UserName