گاهی یادمان می رود
توسط : اشك يخي

گاهی یادمون میره جز از طریق ارتباط با آدمها ،راه دیگری برای ابراز شادی نداریم

شنبه 15/2/1386 - 10:13
پسندیدم 0
UserName