سه كلمه حرف حساب
توسط : Shimi80
در دنيا كسي بد بخت تر از ان آدمي نيست كه پيوسته مي كوشد خود را به صورتي درآورد كه جسماً و روحاً هرگز آن طور نيست.
 
آنژلو پارتي
 
* * * * * * * * * * *
 
بسياري از افراد ، به خاطر يك استخوان ، خود را به سگ تبديل مي كنند .
 
مثل سوئدي
 
* * * * * * * * * * *
 
مردم ، هميشه از نقاشان مي خواهند كه شيوه ي تازه اي در آثار خود به كار برند ؛ با اين وجود ، ‌باز هم پرده هاي كهنه ي نقاشان قديمي را به قيمت بيشتري خريداري مي كنند .
 
موريس اوسريلو
 
* * * * * * * * * * *
 
شنبه 15/2/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName