خصوصيات يهود در قرآن
 

                                 خصوصيات يهود در قرآن :

در قرآن خداوند اين قوم را بني اسرائيل و قوم يهود مورد خطاب قرار مي دهد. و داراي دو نوع برخورد است . خصوصيات اين قوم که عام است و شامل توده بني اسرائيل و يهود مي شود که شامل اين موارد است :

1-      کشتن انبياء و اهانت به پيامبران 61 بقره- 87 و 88 بقره – 67 سوره بقره

2-      رباخواري و رشوه دادن.

3-      قساوت قلب (74 بقره )

4-      نفاق و مکر (72 آل عمران ، 54 آل عمران )

5-      بي بند و باري(59 بقره ، 99 آل عمران )

6-      قومي تحريف گر که در کلام هرمنوتيک ايجاد مي کنند و اختلاف و شبهه در کلام خدا بوجود مي آورند و حق را به باطل مشتبه مي سازند.

7-      عهد شکني و بهانه جویی ( 54 ، 55، 61، 41، 42، 64، 67، 69، 85، 146 )

و در عين اين بيان ؛ خداوند عده اي از يهوديان را مومن خطاب مي کند ( 113 آل عمران )

آنها را از توده قوم يهود جدا نموده و استثناء فرض مي کند ولي آنچه به کرات در قرآن ذکر مي شود آن است که اين قوم را مؤمن نمي يابي « الّا قليلا» و عده بسيار کمي از يهوديان بودند که ايمان آوردند و در راه دين خود قدم برداشتند از جمله مخريق از دانشمندان يهود بود و در جنگ احد خطاب به قوم خود گفت : شما که مي دانيد اين پيامبر حق است چرا او را ياري نمي کنيد ؟ گفتند : امروز شنبه است و ما وارد جنگ نخواهيم شد وي اموال خويش را به اسلام بخشيد و به جنگ با کفار رفت در جنگ احد کشته شد حضرت رسول فرمودند که : وي شهيد شده است .

اکنون به مستنداتي که در مورد خصوصيات قوم يهود وجود دارد اشاره مي کنيم :

شنبه 15/2/1386 - 8:32
پسندیدم 0
UserName