مدیریت صحیح 18
 

 با شروع به موقع جلسات ، وقت شناسی را عملا" به حاضرین بیاموزید.

شنبه 15/2/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName