همسایه‌
 

ای مردم!

 به فکر همسایه‌ی خود باشید،

 ولی سایه‌ی خود را بر زندگی او نیاندازید.

شنبه 15/2/1386 - 8:25
پسندیدم 0
UserName