خوشبخت ترین انسان
توسط : yabasir

آگاه باشید که هر نفسی طعم مرگ را می چشد و نتیجه اعمال خود را به طور کامل در روز قیامت می بیند . خوشبخت واقعی کسی است که از آتش جهنم دور شده و وارد بهشت شود پس بدانید که زندگی دنیا چیزی جز غروروفریب نیست.

سوره آل عمران آیه 185

شنبه 15/2/1386 - 8:20
پسندیدم 0
UserName