لذت مطالعه کودک بمناسبت هفته كتاب

چند راهکار 3

آنها را به مشارکت وا داريد

از کودکانتان بخواهيد تصاوير يک داستان را توصيف کنند. بچه هاي بزرگتر را تشويق کنيد تا براي برادر يا خواهر کوچک خود کتاب بخوانند. شعر يا آواز گروهي مورد علاقه شان را روي نوار ضبط کنيد و در اختيار آنان قرار دهيد. وقتي بچه ها صداي خودشان را مي شنوند، اعتماد به نفس بيشتري پيدا مي کنند و همين امر آنان را تشويق مي کند تا پيشرفت کنند.

 وقتي کودک شما شروع به ياد گرفتن الفبا مي کند، از او بخواهيد که حروف الفبايي را که در تيترهاي درشت روزنامه ها يا مجلات کهنه چاپ شده است پيدا کند و از روزنامه جدا کند. فعاليت هايي از اين قبيل به او کمک خواهند کرد تا با الفبا انس بگيرد. 

 به علاوه بچه ها بايد شما را در حال مطالعه کردن ببينند. آنان از رفتار والدين تبعيت مي کنند. در صورتي که متوجه شوند که به مطالعه کردن علاقه منديد آنان نيز چنين خواهند کرد.

 

شنبه 15/2/1386 - 7:59
پسندیدم 0
UserName