ويروس هاي رايانه اي
   

 

 

                          3- کرم کرم ،برنامه اي رايانه اي است که علاوه بر اثرات جانبي خود را تکثير مي کند و براي تکثير نيازي به برنامه ناقل ندارد. کرم ها بيشتردرشبکه هاي رايانه اي وجود دارند. درخت کريسمس نمونه اي از برنامه کرم است. اين برنامه هنگامي که اجرا مي شودهمزمان خود را روي شبکه نيز منتشر ميکند. يک درخت کريسمس  روي صفحه نمايش نشان داده مي شود. 

شنبه 15/2/1386 - 7:35
پسندیدم 0
UserName