در دعا حتما صلوات بفرستید
توسط : shokry1344
به نام خدا
در دعا حتما صلوات بفرستید
امام صادق (ع) فرمودند : دعا همواره محجوب است (به اجابت نمی رسد)
تا اینکه بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده شود و
 پیامبر (ص)در حدیثی فرمودند : در اول و وسط و آخر دعا مرا یاد کنید
یعنی در سراسردعایتان همواره صلوات بفرستید همچنان که
 در بعضی از دعاهای امام سجاد (ع) مشاهده می شود
جمعه 14/2/1386 - 21:32
پسندیدم 0
UserName