توبه
توسط : shokry1344
به نام خدا
امام علي (ع) : در پذيرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و به علّت گناه تو را در تنگنا نينداخته و از رحمت خويش نوميدت نکرده است ، بلکه خودداري تو از گناه را حسنه به شمار آورده و گناهت را يک و حسنه ات را ده به شمار آورده و در توبه و بازگشت را براي تو گشوده است .
جمعه 14/2/1386 - 21:27
پسندیدم 0
UserName