ارزش عقل در كلام امام صادق (سلام الله عليه)

شخصي از امام صادق پرسيد عقل چيست ؟ امام  فرمود  عقل چيزي است كه بوسيله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آيد .

اصول كافي جلد اول صفحه 11

جمعه 14/2/1386 - 20:20
پسندیدم 0
UserName