آتش ، خلاء ، مرگ ....
توسط : maryam_raha
خداوند آتش را آفريد تا ارزش آب را
بدانيم وخلا زاييده شد تا ارزش هوا را بدانيم
و بعد مرگ آمد تا ارزش زندگي را بشناسيم.
جمعه 14/2/1386 - 18:35
پسندیدم 0
UserName