برای عاشق شدن دنبال چی می گردی
توسط : maryam_raha
هرگزبراي عاشق شدن به دنبال باران و
بابونه نباشي گاهي در انتهاي خارهاي يك
كاكتوس به غنچه اي مي رسي كه ماه را بر لبانت
مي نشاند...
جمعه 14/2/1386 - 18:29
پسندیدم 0
UserName