جلوگیری از سر رفتن شیر
توسط : fn_400

برای جلوگیری از سر رفتن شیر شما می بایست لبه ظرف را با روغن خالص چرب نمایید.

جمعه 14/2/1386 - 17:1
پسندیدم 0
UserName