خون شهيدان كربلا جوشان شده
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
خون شهيدان كربلا شده جوشان
سراينده-راهي
دشمن اسلام.دربلاش جدايي
مجري فرمان غرب و تابع فرمان
باقر صدر.آيت جليل سيادت
هادي خلق عراق.عارف يزدان
نصر من الله گفت.وقت شهادت
غرقه بخون كوفت.مهرعشق به پيمان
كرد بخون برملا خيانت صدام
در ره اجياي دين شد.اختر تابان
تا بدم واپسين.بعهد وفا كرد
شد به جهان آشكار قدرت ايمان
ازستم وظلم بعثيان سيه دل
خون شهيدان كربلا شده جوشان
ملت باهمت عراق بپاخيز
محوكن اين لكهءسياه.زدامان
عترت ودين ميبرندوغيرت و عزت
لقمه نان را نباشداينهمه تاوان
خفت وخواري به مرده يافت تجسم
فخرشهادت زندبرآن خط بطلان
اي عرب. اي ملت بزرگ سلحشور
كاخ ستم گردداز قيام تو ويران
بعث عراق ازفريب وحيله كشاند
نهضت اسلام را بورطه خسران
خلق عرب را عجم برادر همرزم
پرچم دين را در اهتزاز نگهبان
دين محمد جهانشمول وچو خورشيد
پرتو آن برهدايت همه يكسان
"واعتصموا"كارساز مشعل نصرت
از مدد"لاتفرقوا" است فروزان
كفر بود بي تفاوتي چو بيني
كشتي اسلام در تلاطم طوفان
فرس و عرب .باسلاح ياري و پيوند
گوي برد در مصاف غرب زميدان
راهي.از ايثار و اتحاد عيان شد
دورهء آزادي و حكومت قرآن
                                           .
وبلاگ معلم

جمعه 14/2/1386 - 15:21
پسندیدم 0
UserName