وسعت قلب شما چقدر است ؟؟؟ می دانید ؟؟
توسط : paiesan
 

 

وسعت دنياي هركس به اندازه وسعت تفكر اوست..." " بياييد تفكر كنيم كه چقدر تفكر مي كنيم! "" بياييد بسنجيم كه وسعت دنياي ما چقدر است؟ "" بياييد انديشه كنيم كه چگونه دنيايمان را وسعت بخشيم

جمعه 14/2/1386 - 15:5
پسندیدم 0
UserName