مرگ یعنی چه ؟
توسط : paiesan
 

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو محو شوم

جمعه 14/2/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName